Tjenesteinformasjon
Finn ut alt du trenger å vite om endringene i tjenesten vår

Enkel destinasjon: sammenslåing av Eurosport Player med Eurosport.com

Endringer i programmene

Nye Eurosport Player

Tilgang via nettsiden til Eurosport Player

Tilgang via en mobil enhet eller Apple TV

Tilgang via Android TV, Fire TV, PS4, XBOX eller Samsung TV